Beneluxpark Breda

Locatie: Breda
Opdrachtgever: Greenery Vastgoed
Status: Ontwerp
Functie: Kantoor | bedrijfsgebouw
Projectteam:
Peter Couwenbergh, Edgar Bosman

Stedenbouwkundige spelregels (ver)leiden tot creatieve gebouwoplossingen.

Uitgangspunt bij de herontwikkeling van dit terrein, was een meerwaarde te ontwikkelen, zowel in functionele zin als in ruimtelijke kwaliteit. Het ontwikkelde programma bestaat uit 3 zones. Zone 1, langs de infrabundel bepaald het gezicht van de gemeente Breda. In deze zone kunnen gebouwen ontwikkeld worden van voldoende hoogte om gezien te worden vanuit de infrabundel en een "omgekeerde" verhouding kantoor-bedrijfsdeel, namelijk 70% - 30%.

De tweede zone bestaat uit een bebouwing waar de verhouding kantoor-bedrijf van 30% - 70% aanwezig zal zijn. Tenslotte zullen langs de oostzijde meer kleinschalige kavels ontwikkeld worden. Om intensief ruimtegebruikt te stimuleren is er in de eerste zone een FSI (floor-space index) van 1 opgenomen en in de tweede zone een FSI van 0,5.