Combes

Locatie: Breda
Opdrachtgever: Grondmijn/ Sweco
Status: Ontwerp
Functie: Herbestemming
Projectteam:
Peter Couwenbergh

Ontwikkelingsmogelijkheden Bavelse Berg te Breda

Het project Combinatie Bestemmingen Stortplaats (Combes) richt zich op de mogelijkheden om een toevoegende waarde te realiseren bij voormalige afvalbergingen door revitalisering. Hierbij zal met name onderzocht worden wat de de mogelijkheid zijn voor multifunctioneel ruimtegebruik. Vooral het ontwikkelen van bedrijfsterreinen, geïntegreerd met groene en recreatieve bestemmingen, blijkt een mogelijkheid te geven om ook de economische waarde van de ruimte te revaloriseren.


West-Brabant is een regio met een toenemende behoefte aan hoogwaardige bedrijventerreinen. In deze regio ligt onder andere de builstort Bavel/ Dorst. Het terrein is bij uitstek geschikt voor een bedrijfslocatie in het hogere marktsegment. De ontwikkelingspotenties beperken zich echter niet enkel tot de economische component. De economische investering maakt het juist ook mogelijk om ook de potenties (groen, ecologisch, recreatief) verder te ontwikkelen. Door een geïntegreerde aanpak van diverse bestemmingsmogelijkheden kunnen combinaties worden ontwikkeld die een meerwaarde voor zowel bedrijven als landschap en bewoners opleveren.

Dienstverlenende bedrijven en kantoren met aangrenzend evenementen en recreatie terrein
Middelgrote detailhandel als publiekstrekker in combinatie met openbaar groen
Vrije tijd-, health-, en lifecare bedrijven gecombineerd met recreatie op en naast de heuvel