Bloemplaza

Locatie: Naaldwijk
Opdrachtgever: Royal Flora Holland
Functie: Commercieel
Projectteam:
Peter Couwenbergh, Steven Spanjersberg, Edgar Bosman