Onze ontwerpen tonen hun waarde

Bedrijfsgebouwen voor logistiek vastgoed, in het bijzonder meerlaagse distributiecentra, zijn een kerncompetentie van Convexarchitecten. De door ons opgeleverde distributiecentra die nu volop in bedrijf zijn, worden door de corona perikelen weliswaar op de proef gesteld, maar werken naar volle tevredenheid. De maximale capaciteit en het managen ervan verloopt, ongeacht de hectiek van het moment, soepel. Onze jarenlange kennis van en ervaring met logistiek vastgoed, maakt door onze ingebrachte visie een verhoogde productiviteit binnen de supply chain mogelijk.

Ontwerpen voor de toekomst

Ondanks alles is er momenteel een toenemende vraag naar opslagruimten. Ons architectenteam werkt momenteel aan nieuwe bouwprojecten voor meer opslagcapaciteit met een scherp oog voor de gebouwde omgeving. En we lopen op schema. We zijn gewend om onze grote, kleinere, maar altijd unieke en klant specifieke bouwprojecten te ontwerpen binnen zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten.

Meerlaagse distributiecentra

Als lerende organisatie blijven we streven naar verbeteringen en optimalisatie, zodat onze dienstverlening gewaarborgd blijft. Uiteraard houden we in deze onzekere tijd nauw contact met onze stakeholders en volgen we elke maatregel op de voet. De opkomende e-commerce laat een stijgende ontwikkeling zien in de behoefte naar meerlaagse distributiecentra. Als bureau hebben wij hiervoor uitgebreide expertise opgebouwd. We tonen u graag de mogelijkheden. Het doet ons goed om met onze creatieve ontwerpen een steentje te kunnen bijdragen. Zodoende werken we mee aan de distributie van cruciale levensbehoeften tijdens deze corona perikelen.

NB: Convexarchitecten volgt de adviezen van de overheid en het RIVM en werkt vanuit huis in het belang van ieders gezondheid.

Eerder hebben wij alle systemen uitgebreid getest, waardoor onze productiviteit niet onder doet voor de periode van voor de situatie met het Coronavirus.