Start bouw Treeport

Eind 2019 zijn wij gestart met een ontwerp voor een distributiecentrum op een kavel van bedrijventerrein Treeport in Zundert. Deze week start Bouwbedrijf Vrolijk met de realisatie van het plan. Het project is opgedeeld in vier units, met elk een eigen kantoor. De grootte van de units loopt uiteen van ca. 10.500 m² tot ca. 24.500m². De totale oppervlakte van het project komt uit op ca. 71.850 m².

Zoals de naam van het terrein al zegt, heeft dit terrein raakvlakken met de bomenteelt. Dit is ook een uitgangspunt van het ontwerp geworden. De entrees zijn zo ontworpen, dat het gebouw via een groene omgeving ontsloten wordt. Het groen heeft daarnaast een gunstig effect op de waterbeheersing op het terrein door de grote doorlaatbaarheid. De kopgevels van het gebouw hebben grote groene vlakken begroeid met wingerd en klimop. Dit zorgt ervoor dat gedurende de seizoenen het gevelbeeld aangenaam verandert.

Wij wensen Bouwbedrijf Vrolijk veel succes bij de bouw van dit project.