Start WDP Prinsenhil Logistics Park

Op deze herontwikkelings-locatie is momenteel nog een bedrijfspand in gebruik waardoor de uitvoering is gefaseerd. In fase 1 worden drie bedrijfsruimten met kantoren gebouwd en blijft een deel van het bestaande gebouw in gebruik. Om de brandveiligheid te waarborgen is er een nieuwe pompkamer en sprinklertank gebouwd waar het bestaande gebouw op aangesloten is. Na in de bedrijfstelling van de sprinklerinstallatie zijn de sloopwerkzaamheden gestart. Momenteel is het grootste deel reeds circulair afgebroken en start momenteel de nieuwbouw van fase 1.

Zodra fase 1 is afgerond verhuist het gevestigde bedrijf naar het nieuwe onderkomen. Aansluitend gaat fase 2 van start. De resterende bestaande bebouwing zal worden gesloopt om plaats te maken voor nog twee bedrijfsruimten met kantoren. In 2025 zal het volledige plan worden opgeleverd.

 Bij het ontwerpen van Prinsenhil Logistics Park is veel aandacht besteed aan het inpassen in de omgeving, het behalen van BREEAM In-Use certificaat Very Good en het realiseren van een energielabel A+++. Om dat te realiseren krijgt het gebouw PV-panelen op het dak, alleen energiezuinige ledverlichting, geen aardgasaansluiting en een bijzondere natuurinclusieve terreininrichting. Het Prinsenhil Logistics Park krijgt een eco-vriendelijk park rondom de bedrijfsgebouwen. De medewerkers kunnen straks volop kunnen genieten van de biodiversiteit. In het park vinden we straks afwisselende inheemse planten en bomen, verschillende nestplekken en verblijven voor de vogels en landdieren, bloemenweides voor de bedreigde bijensoorten en wadi’s voor de waterplanten en waterdiertjes Daarnaast worden er 30 oplaadpunten voor elektrische voertuigen en 5 stuks overdekte fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters voorzien. Het dak biedt ruimte aan 3,5MWp zonnepanelen, gelijk aan ruim 1.300 huishoudens.

Meer informatie over dit project? Klik dan hier om naar de projectpagina te gaan.